Members

Our Members

The activities and operations of Kigyo Mécénat Kyogikai (KMK: Association for Corporate Support of the Arts) are supported by the member corporations and organizations.

Full Membership: 136corporations
Associate Members: 33 organizations, 24 individuals (As of April 2017)

Full membership

Associate membership

Individual Member

 • Jun Ebata
 • Setsuko Egami
 • Shinji Fukukawa
 • Koichi Furutake
 • Ken Iijima
 • Yuichi Ikka
 • Yasuyuki Ishii
 • Takeshi Iwata
 • Taneo Kato
 • Nobukazu Nagai
 • Isao Nakatsubo
 • Toru Nomiyama
 • Yoshiyuki Oshita
 • Motoki Ozaki
 • Takayuki Saisyu
 • Tokio Sakoda
 • Yasuhiro Sasajima
 • Shinobu Shirakami
 • Yukinobu Soeishi
 • Tomoyo Tatsumi
 • Mayu Tsukamoto
 • Kanako Yokoi
 • Toshio Yokoyama